Szacowanie wartości usługi cateringu w subregionie Leszczyńskim

» Notice description

Nazwa: Świadczenie usług cateringowych
Opis: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Cateringowej na terenie subregionu leszczyńskiego w roku 2024 zgodnie z określonym przez Zamawiającego Opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym gdzie wycenia każdy z 7 pakietów. Podana liczba porcji jest orientacyjna, dla ułatwienia wyceny lecz nie wiążąca.
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Termin realizacji (do końca 2024 roku)
Wstępny opis przedmiotu zamówienia (zawarty w OPZ)
Gwarancja (nie dotyczy)
Dodatkowe koszty (Wszytkie koszty dodatkowe dotyczące realizacji zamówienia jak transport , naczynia, zastawa , wystrój, środki higieniczne czy obsługa po stronie Wykonawcy)
Oświadczenia (Wykonawca oświadcza że ma zdolność do zapewnienia cateringu przy minimalnej wartości zamówienia 400 zł brutto)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo, informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia. Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:zaproszeniem do złożenia oferty lub/i zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. W przypadku pytań:technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 61 8567 311związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00. Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.04.2024 | 23:59


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu


» Contact details

Available after sign in

Sign in