Zakup części komputerowych

» Notice description

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Termin dostawy (7 dni od daty zamówienia)
Gwarancja (Min. 24 miesiące)

Opis i specyfikacja:

Przedmiotem postępowania jest zakup sprzętu informatycznego:
Warunki postępowania:
1. Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie poprzez platformę zakupową.
2. KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3. KWP w Poznaniu wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru ofert.
4. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/przesyłki leżą po stronie Wykonawcy.
5. Płatność - przelew 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT.
6. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający nie dokona jego odbioru.
7. Wykonawca gwarantuje, że towar jest fabrycznie nowy, nieużywany, fabrycznie zapakowany, oryginalny i wolny od wad.
8. Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
9. Termin dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego, najpóźniej 7 dni od daty zamówienia.
10. Wykonawca udzieli na oferowany towar min. 24 miesiące gwarancji.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia lub zwiększenia ilości zamawianych sztuk w ramach posiadanych środków finansowych.
12. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. punktów i ich akceptacja. Akceptując powyższe warunki Oferent wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
13. Zamawiający wybierze jednego Wykonawcę do wszystkich pozycji


Zapytania co do procedury zakupu: Anna Czerwik, KWP w Poznaniu, tel. 47-77-141-85, 506-212-700 lub e-mail: anna.czerwik@po.policja.gov.pl

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.04.2024 | 12:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu


» Contact details

Available after sign in

Sign in