Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie żłobka w Marcinkowicach w systemie "zaprojektuj i wybuduj

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.04.2024 | 09:00


» Location

Pl. M. J. Piłsudskiego 28
55-200 Oława
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Oława
Pl. M. J. Piłsudskiego 28
55-200 Oława
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in