Usługa z zakresu oczyszczania miejsc zimowego dokarmiania żubrów wraz z posezonową konserwacją brogów w 2024 roku

» Notice description

Nazwa: Usługa z zakresu oczyszczania miejsc zimowego dokarmiania żubrów wraz z posezonową konserwacją brogów w 2024 roku
Opis: Cena za całość przedmiotu zamówienia opisana w Opisie przedmiotu zamówienia - do oferty należy załączyć wypełniony formularz ofertowy
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
warunki zawarte w formularzu ofertowym i wzorze umowy (Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" , )
Warunki płatności (zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel.: +48 85 681 24 05 lub +48 85 681 24 10
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.04.2024 | 10:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

Nadleśnictwo Białowieża


» Contact details

Available after sign in

Sign in