Dostawa mobilnego odkurzacza przemysłowego dla OPEC-BIO Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu

» Notice description

Nazwa: Dostawa mobilnego odkurzacza przemysłowego
Opis: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Akceptacja załączonego projektu umowy (Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Folder (Proszę załączyć folder z opisem oferowanego urządzenia.)
Oświadczenie sankcyjne (Proszę załączyć skan podpisanego oświadczenia )
Termin związania ofertą wynosi 30 dni (Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia,
- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.04.2024 | 12:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.


» Contact details

Available after sign in

Sign in