Wykrojnik do próbek tworzyw w formie wiosełek - zestaw (lab. B+R) (Zakład Myślenice)

» Notice description

Nazwa: Wykrojnik do próbek tworzyw w formie wiosełek
Opis: Wykrojnik do próbek tworzyw w formie wiosełek - zestaw (lab. B+R) (Zakład Myślenice)
Ilość: 3 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew 30 dni - proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję” lub wpisać własne w ofercie
)
Oferta TECHNICZNA (Proszę o załączenie oferty NIE ZAWIERAJĄCEJ CEN)
Termin realizacji (Do 30.12.2024 r. - proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję" lub wpisać własne)
Ogólne Warunki Zakupu TELE-FONIKA KABLE S.A. (Załączamy OWZ, proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję” lub załączyć własne warunki)
Wymagania dla Wykonawców/Podwykonawców w zakresie BHP i ochrony środowiska (Proszę o załączenie podpisanego skanu lub podpisanego elektronicznie dokumentu)
Oferta HANDLOWA (Proszę o załączenie oferty)
Wymagania dla Wykonawców/ Podwykonawców w zakresie zarządzania relacjami z pracownikami (Proszę o załączenie podpisanego skanu lub podpisanego elektronicznie dokumentu)
Koszty dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” lub wskazać inne w ofercie)
Okres gwarancji (24 miesiące – proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję”)
Warunki gwarancji (Proszę o załączenie warunków gwarancji)
Referencje (Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych)
Kondycja finansowa firmy (Prosimy o załączenie sprawozdania finansowego za ostatni rok i/lub zaświadczenia o niezaleganiu w US i ZUS oraz potwierdzenie składania deklaracji VAT)
Oświadczenie – klauzula sankcyjna Kontrahenta/Dostawcy (Proszę o załączenie podpisanego skanu lub podpisanego elektronicznie dokumentu)
Oświadczenie dotyczące numeru rachunku bankowego (Proszę o załączenie podpisanego skanu lub podpisanego elektronicznie dokumentu)

Opis i specyfikacja:

Szanowni
Państwo,

zapraszamy
do złożenia oferty na zestaw poniższych wykrojników do próbek dla Zakładu Tele-Fonika Kable SA. w Myślenicach poprzez poniższy formularz elektroniczny

1. Wykrojnik manualny2. Wykrojnik autom. o średniej mocy3. Wykrojnik autom. o dużej mocy
OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w załączniku do niniejszego postępowania. W celu złożenia oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z jego treścią.


Zamawiający
wymaga od oferenta, którego OFERTA
ZOSTANIE WYBRANA
zabezpieczeń w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
(gwarancja musi być nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na
pierwsze żądanie):gwarancji
zwrotu zaliczek (Gwarancja na wszystkie i pełne zaliczki wpłacona
w wysokości 1:1, ważna do momentu podpisania protokołu odbioru).


gwarancji
usunięcia wad i usterek, ważna od momentu podpisania protokołu
odbioru końcowego do końca okresu trwania gwarancji oraz rękojmi.

Gwarancje
zostaną wystawione w formie i treści zaakceptowanej przez
Zamawiającego.
Wystawca
gwarancji musi podlegać regulacjom KNF.


Wykonawca,
którego OFERTA
ZOSTANIE WYBRANA,
przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia
następujących dokumentów:Pełnomocnictwo
do zawierania umów w imieniu wykonawcy, o ile nie wynika z
dokumentów rejestrowych;


Dedykowana
polisa ubezpieczeniowa OC w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej i przedmiotu zamówienia na sumę ubezpieczeniową
nie mniejszą niż wartość zamówienia.Powyższy
warunek uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży kopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem ważnej przez cały okres
obowiązywania umowy, polisy ubezpieczeniowej.Spełnienie
wymagań prawnych i BHP w zależności od specyfiki oferty:Oferent
ma obowiązek spełnić / zapewnić wszystkie wymagania prawne jakie
są związane z oferowanym


sprzętem
lub usługą.


Oferent
ma obowiązek wypełnić klauzulę sankcyjną stanowiącą załącznik
do zapytania ofertowego.


Jeśli
spełnienie wymagań prawnych lub BHP wiąże się z wyższą kwotą
oferty trzeba to wyszczególnić.


Zastrzegamy,
że postępowanie przetargowe może zakończyć się brakiem wyboru
oferty w przypadku:
-
niewystarczających środków na realizację zamówienia,

-
zmiany zapotrzebowania Zamawiającego,
W
przypadku:
-pytań
merytorycznych, proszę o kontakt z:
Panem Jakubem Węgrzynem e-mail: jakub.wegrzyn@tfkable.com tel. M: (+48) 665 810 288Panem Piotrem Sopel, e-mail: piotr.sopel@tfkable.com tel. +48 785 055 053
Panem Piotrem Flasińskim, e-mail: piotr.flasinski@tfkable.com tel. +48 12 652 5441

lub poprzez przycisk "Wyślij
wiadomość do zamawiającego"-
pytań związanych z obsługą platformy zakupowej, proszę o kontakt
z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od
poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00
do 17:00,
tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.plZaznaczamy,
że oficjalnym potwierdzeniem realizacji zamówienia przez
Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości
z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.04.2024 | 16:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

TFKABLE


» Contact details

Available after sign in

Sign in