Przepr.przegl.akredyt.przez wizyt.akredyt.POZ/wizytatorkę akredyt.POZ oraz wizytat.koord.POZ/wizyt.koordynatorkę POZ w podm.leczn.posiad.w swej strukt.zakł.lecz.udz.św.z zakr.podst.op.zdrow.(jedn.POZ)

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.04.2024 | 09:00


» Location

prof. Michała Bobrzyńskiego 12
30-348 Kraków
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Market research and development

» Buyer data

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
prof. Michała Bobrzyńskiego 12
30-348 Kraków
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in