Utrzymanie porządku na terenach zewnętrznych przyległych do siedzib Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 oraz Adama Mickiewicza 41 w Szczecinie

» Notice description

Usługa dotyczy utrzymania porządku na terenach zewnętrznych przyległych do siedzib Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 oraz Adama Mickiewicza 41 w Szczecinie.
Zakres usługi obejmuje w szczególności:
- codzienne utrzymanie czystości i porządku na terenach przyległych do siedzib Urzędu
- utrzymanie stałej gotowości do odśnieżania terenów przyległych do siedzib Urzędu w okresie zimowym
- utrzymanie zieleni na terenie przyległym do siedziby Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Adama Mickiewicza 41

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.04.2024 | 15:30


» Location

70-421 Szczecin


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Wydział Administracyjny
Ul. Piłsudskiego 40
70-421 Szczecin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in