Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie.
Zakres zadnia obejmuje:
1) zabezpieczenie miejsca robót budowlanych poprzez wydzielenie terenu objętego pracami budowlanymi
2) rozbiórka i demontaż elementów zagospodarowania kolidujących z planowaną inwestycją
3) uporządkowanie terenu po wykonanych pracach
4) prace ziemne – usunięcie warstwy humusu i wykonanie wykopu pod ławy i stopy fundamentowe
5) wykonanie szalunków i zbrojenia ław i stóp fundamentowych
6) wykonanie fundamentów
7) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych/przeciwwodnych na ławach, stopach i ścianach fundamentowych
8) wykonanie izolacji termicznej zewnętrznych ścian fundamentowych
9) częściowe obsypanie budynku oraz wypełnienie gruntem wolnych przestrzeni w obszarze ścian fundamentowych
10) wykonanie podłoża z zagęszczonego kruszywa naturalnego oraz chudego betonu pod posadzkę właściwą
11) wykonanie słupów żelbetowych
12) wykonanie ścian zewnętrznych
13) wykonanie stropów żelbetowych
14) wykonanie konstrukcji dachu
15) wykonanie poszycia dachowego
16) montaż stolarki i ślusarki zewnętrznej
17) wykonanie ścianek działowych
18) prace instalacyjne wewnętrzne
19) roboty wykończeniowe wewnętrzne: posadzki, tynki, okładziny ceramiczne, roboty malarskie itp.
20) montaż stolarki i ślusarki wewnętrznej
21) roboty elewacyjne
22) montaż armatury i wyposażenia stałego
23) Zagospodarowanie terenu wokół inwestycji: nawierzchnie utwardzone, zieleń , instalacje zewnętrzne
W budynku hali sportowej została zaprojektowana pochylnia dla osób
z niepełnosprawnościami, umożliwiająca swobodny dostęp do obiektu osobom na wózkach inwalidzkich. W budynku zaprojektowano również ciągi komunikacyjne oraz łazienki przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SWZ i przedmiary robót stanowiące załącznik nr 9 do SWZ na podstawie, których Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego - uproszczonego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.04.2024 | 11:00


» Location

08-400 Garwolin


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Garwoliński
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
telefon: null


» Contact details

Available after sign in

Sign in