Dostawa artykułów spożywczych mrożonych

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa artykułów spożywczych mrożonych.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych – 4 zadania.
3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik nr 1-4 do SWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych opisane w niniejszej SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.04.2024 | 09:30


» Location

20-081 Lublin


» Category assortment

  • Ready meals and special nutritional products

» Buyer data

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
ul. Staszica 16
20-081 Lublin
telefon: Brak
fax: Brak
email: zamowienia@spsk1.lublin.pl
nip: 7122429274
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in