Wynajęcie tymczasowych schodów wraz z ich montażem i demontażem w Starym Porcie w Poznaniu oraz stałym nadzorem

» Notice description

Nazwa: Wynajęcie tymczasowych schodów wraz z ich montażem i demontażem w Starym Porcie w Poznaniu oraz stałym nadzorem
Opis:
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo, informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia. Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:zaproszeniem do złożenia oferty lub/i zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. W przypadku pytań:technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel ................ związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}Wydział Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania zwraca się z uprzejmą prośbą o
przedstawienie propozycji cenowej realizacji usługi polegającej wynajęciu tymczasowych schodów nr 1,
2 i 3 wraz z ich montażem i demontażem w Starym Porcie w Poznaniu oraz stałym
nadzorem. Lokalizacja schodów zgodnie z załącznikiem graficznym.

Zakres
szacowania wartości zamówienia obejmuje:

- wynajęcie
i zamontowanie schodów tymczasowych na okres maksymalnie od dnia 31.05.2024 r. do dnia 03.09.2024 r.,

- wynajęte
schody muszą być wykonane z elementów stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie
powłoką cynkową nakładaną na gorąco, a stopnie wykonane z kratownicy o właściwościach antypoślizgowych,

- wymiary
schodów: szerokość min. 100 cm,

- pozostałe
parametry schodów: barierki ochronne na zewnątrz konstrukcji, dwu poręczowe –
górna poręcz na wysokości 110 cm, dolna poręcz na wysokości 70 cm

od stopnia, wysokość stopnia 16,5 cm, wyposażenie schodów w spoczniki, jeżeli

są wymagane. Poręcze z rury fi 40 mm,

- montaż
schodów należy przeprowadzić w sposób zapewniający ich stabilność
i uniemożliwiający ich samowolne przemieszczenie w wyniku użytkowania,

- schody
muszą zostać zamontowane w sposób zapewniający swobodną i bezstopniową
komunikację z układem pieszym znajdującym się na górze i skarpy,

- schody
muszą zostać zamontowane w sposób nietrwały z gruntem,

- budowa,
wymiary i konstrukcja schodów musi zostać wykonana zgodnie z normami branżowymi
dla konstrukcji stalowych oraz przepisami prawa budowlanego, w tym normy EN 1090-1 Wykonanie
konstrukcji stalowych i aluminiowych,

- demontaż
schodów objętych umową musi nastąpić w terminie 7 dni od dnia zakończenia
wynajmu,

- po zdemontowaniu schodów, teren musi zostać
przywrócony do stanu pierwotnego,

- stałego
nadzoru nad stabilnością konstrukcji oraz dokonywania wszelkich napraw uszkodzeń
mechanicznych w terminie 1 dnia od stwierdzenia uszkodzenia. Do czasu usunięcia
usterki, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa, schody mogą zostać
wyłączone z użytkowania,

- wykonania
opisu oraz rysunków technicznych schodów oraz dokonania wszelkich niezbędnych
uzgodnień wymaganych prawem wraz z dokonaniem zgłoszenia obiektu tymczasowego
do właściwego organu architektonicznego,

- posiadania
polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za ewentualne zdarzenia losowe
na schodach,

- Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody związane

z użytkowaniem schodów,

- schody
zostałyby postawione w miejscu publicznym, niestrzeżonym, ogólnodostępnym, bez
możliwości ogrodzenia ich.Okres dla
szacowania wartości zamówienia: maksymalnie od 31.05.2024 r. – 03.09.2023 r.Szacowanie wartości zamówienia przez Państwa
powinno obejmować:

podanie całościowej wartości wykonania zadania ze wskazaniem wartości
netto, stawki podatku VAT oraz wartości brutto


Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO:
Zgodnie
z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO
informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować
poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki
17, 61-841 Poznań.
3) Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z
wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającego
z art. 43 i 44 ustawy o finansach publicznych, tj. wybór
najkorzystniejszej oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania o
udzielenie zamówienia, wyłączonego spod regulacji ustawy Prawo zamówień
publicznych.
4) Pani/Pana dane zostały przekazane
Administratorowi bezpośrednio przez Panią/Pana albo udostępnione
Administratorowi przez Wykonawcę.
5) Dane po zrealizowaniu
celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania
przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u
Administratora.
6) Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn
związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
d) żądania usunięcia danych, gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
• osoby te kwestionują prawidłowość danych,
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów
przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
• osoby te wniosły
sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych
interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.
7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia wyłączonego spod regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych.
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie
na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z
administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną
administratora.


Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.04.2024 | 12:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

Miasto Poznań


» Contact details

Available after sign in

Sign in