Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont wału przeciwpowodziowego rz. Wisły Buraków-Sady na odcinku od km 3+500 do km 14+720 - dokumentacja projektowa”

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.04.2024 | 10:00


» Location

Żelazna 59a
00-848 Warszawa
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Measurements, tests and technical acceptance
  • Construction supervision and other construction services
  • Design services

» Buyer data

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Żelazna 59a
00-848 Warszawa
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in