Dostawa, montaż i instalacja fabrycznie nowych urządzeń do punktu kontroli bezpieczeństwa ruchu osobowego oraz punktu kontroli bezpieczeństwa ładunku i poczty (cargo) do Portu Lotniczego Lublin S.A. z podziałem na części.

» Notice description

Dostawa, montaż i instalacja fabrycznie nowych urządzeń do punktu kontroli bezpieczeństwa ruchu osobowego oraz punktu kontroli bezpieczeństwa ładunku i poczty (cargo) do Portu Lotniczego Lublin S.A. z podziałem na części.

• Część 1 dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do punktu kontroli bezpieczeństwa ładunku i poczty (cargo) – konwencjonalne dwuwidokowe urządzenie RTG wpisane na listę ECAC oraz, posiadającego dopuszczenie TSA (Transport Security Administration) o wymiarach tunelu 180 cm x180 cm wraz z dostosowaniem niezbędnej infrastruktury;

• Część 2 dostawa, montaż i instalacja urządzeń do punktu kontroli bezpieczeństwa ruchu osobowego- konwencjonalne dwuwidokowe urządzenie RTG o wymiarach tunelu w przedziale: 60 -70 cm (szerokość) x 40-50 cm (wysokość) wpisane na listę ECAC, bramka do wykrywania metali WTMD oraz urządzenie do kontroli śladowych ilości materiałów wybuchowych ETD wraz z dostosowaniem niezbędnym infrastruktury.

• Część 3 dostawa urządzenia do kontroli śladowych ilości materiałów wybuchowych ETD.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.04.2024 | 09:00


» Location

20-008 Lublin


» Category assortment

  • Information and signalling elements

» Buyer data

Port Lotniczy Lublin S.A.
Ul. Zesłańców Sybiru 6
20-008 Lublin
telefon: null
email: Emilia.cichosz@airport.lublin.pl
nip: 7122566574


» Contact details

Available after sign in

Sign in