Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych na termomodernizację, dobudowę, przebudowę, remont ze zmianą źródła ciepła dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dojnowskiej 80A i 80B w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą i pełnieniem nadzorów autorskich.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych na termomodernizację, dobudowę, przebudowę, remont ze zmianą źródła ciepła dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dojnowskiej 80A i 80B w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą i pełnieniem nadzorów autorskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 4 SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.04.2024 | 11:00


» Location

15-370 Białystok


» Category assortment

  • Other
  • Design services

» Buyer data

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. Gen. J. Bema 89/1
15-370 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in