Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w 5 pakietach.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 – Formularz cenowy do niniejszego zaproszenia.
3) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
4) Zasady realizacji przedmiotowej dostawy określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.02.2024 | 10:00


» Location

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,


» Category assortment

No category

» Buyer data

Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ


» Contact details

Available after sign in

Sign in