Dostawa elementów oświetlenia na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa sp. z o.o. we Wrocławiu

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa elementów oświetlenia na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa sp. z o.o. we Wrocławiu
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji znajduje się w: Załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Załączniku nr 2.1 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy oraz w Załączniku nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.
4. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części w ramach bieżącego postępowania ponieważ podział zamówienia groziłby nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, a zawarty asortyment może zostać dostarczony przez jednego wykonawcę.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.02.2024 | 10:00


» Location

51-618 Wrocław


» Category assortment

  • Electrical and electronic devices
  • Lighting and accessories

» Buyer data

Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Sp. z o.o.
ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in