Roboty remontowe w budynkach komunalnych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest remont 5 lokali mieszkalnych w 3 budynkach komunalnych w zakresie wymiany w nich ogrzewania piecowego na paliwo stałe na ogrzewanie elektryczne, oznaczonych jako:
1. Zadanie Nr 1 - ul. Ilskiego 3 - lokale nr 2 i 3
2. Zadanie Nr 2 - ul. S. Fiszera - lokale nr 1 i 3
3. Zadanie nr 3 - ul. Cyrulików 73 - lokal nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- zakres prac obejmuje:
roboty przygotowawcze, rozbiórki, demontaże elementów budowlanych i wyposażenia: piece węglowe, kotły co na paliwo stałe wraz z instalacją co i ccw, osprzęt elektryczny (rozdzielnice lokalowe). Roboty budowlane jak wykonanie uzupełnienia murów cegłą tj. zamurowania otworów czopucha, kotła co, ccw, uzupełnienia tynków, malowanie ścian,
Roboty elektryczne, wymiana przewodów od rozdzielnicy licznikowej do rozdzielnicy lokalu, instalacja gniazd wtykowych, wykonanie odrębnych instalacji pod: grzejniki elektryczne, instalacja wyrównawcza i ochrony od porażeń.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.02.2024 | 10:30


» Location

04-401 Warszawa


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Rembertów
gen. A. Chruściela "Montera" 28
04-401 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in