Remont drogi gminnej Nr 130147W w miejscowości Chromin.

» Notice description

W ramach niniejszego zadania należy wykonać remont dróg, który obejmuje niżej wymienione prace drogowe:

1. Roboty przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, frezowanie nawierzchni km 1,123.
2. Odwodnienie.
- oczyszczenie rowów z namułu na długości 500 m,
- rozebranie przepustu drogowego i wbudowanie nowego,
- umocowanie skarpy płytami EKO.
3. Nawierzchnia na długości 1 123 m:
- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej,
- skropienie podbudowy emulsją asfaltową,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowa gr. 4 cm (warstwa wiążąca),
- nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm (warstwa ścieralna).

4. Pobocza- mechaniczne ścinane pobocza gr. 10 cm, wykonanie poboczy 0,75 z kruszywa łamanego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.02.2024 | 10:00


» Location

08-412 Borowie


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in