„Dostawa odczynników diagnostycznych niezbędnych do prawidłowego wykonywania badań immunohematologicznych dla Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Biorców (PITB) oraz Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Dawców (PITD) RCKiK we Wrocławiu na okres 24 miesięcy, w podziale na trzy zadania, tj.:.....

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników diagnostycznych niezbędnych do prawidłowego wykonywania badań immunohematologicznych dla Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Biorców (PITB) oraz Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Dawców (PITD) RCKiK we Wrocławiu na okres 24 miesięcy w podziale na trzy zadania, tj:.
Zadanie 1: „Dostawa odczynników diagnostycznych monoklonalnych do oznaczania antygenów z układu Rh oraz innych układów niż ABO.”
Zadanie 2: „Dostawa odczynników diagnostycznych poliklonalnych do oznaczania antygenów spoza układów ABO i Rh”.
Zadanie 3: „Dostawa odczynników antyglobulinowych poli i monoswoistych wykorzystywanych do prawidłowego wykonania badania identyfikacji przeciwciał z zastosowaniem techniki probówkowej, odczynników diagnostycznych stanowiących kontrolę poprawności wykonywanych testów serologicznych oraz odczynników pomocniczych do wykrywania badań immunohematologicznych.”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony dla zadania od 1 do 3 zawarty jest w SWZ w rozdz. III.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.03.2024 | 09:00


» Location

50-345 Wrocław


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
ul. Czerwonego Krzyża 5/9
50-345 Wrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in