Dostawa tłuszczy zwierzęcych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tłuszczy zwierzęcych w przewidywanych ilościach z podziałem na 3 części (zadania).
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.02.2024 | 07:30


» Location

Siedlce, Warszawa-Wesoła, Kopytów


» Category assortment

  • Fat dairy products

» Buyer data

28 Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in