Dostawy świeżego pieczywa, ciast i wyrobów ciastkarskich, ryb wykonywane sukcesywnie w okresie 12 miesięcy

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy świeżego pieczywa, ciast i wyrobów ciastkarskich, ryb wykonywane sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, tj.:
▪ część nr 1 (pieczywo - chleb, bułki): od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r., jeżeli wcześniej nie nastąpi wyczerpanie kwoty brutto umowy,
▪ część nr 2 (ciasta i wyroby ciastkarskie): od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r., jeżeli wcześniej nie nastąpi wyczerpanie kwoty brutto umowy,
▪ część nr 3 (ryby): od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r., jeżeli wcześniej nie nastąpi wyczerpanie kwoty brutto umowy.
2. Miejsce dostaw przedmiotu zamówienia: budynki Zamawiającego usytuowane w Warszawie przy ul. Świętojerskiej12A, ul. Twardej 1.
3. Zamawiający w asortymencie przedmiotu zamówienia (dalej Zestawienie), określonego ww. specyfikacjach, wymaga aby:
a) były dopuszczone do sprzedaży,
b) nosiły nazwę (logo) producenta na opakowaniach zbiorczych oraz opakowaniach jednostkowych,
c) były pierwszego gatunku,
d) były oznakowane widocznym, aktualnym terminem przydatności do spożycia,
e) były zgodne z polską normą,
f) posiadały dokument identyfikacyjny określający skład surowcowy produktu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.02.2024 | 10:00


» Location

00-217 Warszawa


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
ul. Konwiktorska 3/5
00-217 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in