DOSTAWA OLEJU CX80

» Notice description

Oferta powinna zawierać:
1. WYMAGANE DOKUMENTY – ZNAJDUJĄ SIĘ W OPISIE W POZYCJI 1 - BRAK ZAŁĄCZONYCH I PODPISANYCH DOKUMENTÓW POWODUJE NIEWAŻNOŚĆ OFERTY
2. Dokładne dane firmy: nazwa, adres, NIP, telefon kontaktowy.
3. Cenę jednostkową netto w PLN wraz z numerami PKWiU bądź CN z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych kosztów dodatkowych.
4. Warunki płatności, 60 dni od daty dostawy i wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury do Mercus Logistyka
5. Termin realizacji od momentu złożenia zamówienia.
6. Ewentualne inne istotne warunki handlowe wyżej nie wymienione, a mające związek z niniejszym zapytaniem.

I. Termin związania z ofertą 14 dni, po tym terminie następuje automatyczne odrzucenie oferty.
W ramach przedmiotowego zapytania wyłącza się stosowanie art. 682 Kodeksu Cywilnego.
II. Jeśli Państwa oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Spółka Mercus prześle na jej podstawie zamówienie lub poinformuje o jej wyborze.
Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z "Warunkami zakupu dla zamówień" załączonymi na stronie internetowej https://www.mercus.com.pl/purchase-conditions/ogolne-warunki-zamowien-mercus-logistyka-sp-z-o-o , stanowiącymi jego integralną część.
III. Dla zamawianego asortymentu „Dostawca” zobowiązany jest dostarczyć "Odbiorcy" aktualną Kartę Charakterystyki utworzoną zgodnie z wytycznymi w rozporządzeniu Komisji UE 2020/878.

MERCUS LOGISTYKA SP. Z O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SWOBODNEGO WYBORU OFERTY, JAK TEŻ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA BEZ WYBRANIA KTÓREJKOLWIEK Z OFERT, BEZ PODANIA PRZYCZYN.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.02.2024 | 14:00


» Location

59-101 Polkowice


» Category assortment

  • Industrial chemicals

» Buyer data

Mercus Logistyka Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 11
59-101 Polkowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: PL6920001774
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Chemicals category published on OnePlace in last 10 days.