Dostawy obłożeń do zabiegów operacyjnych oraz odzieży ochronnej i zabezpieczającej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obłożeń do zabiegów operacyjnych oraz odzieży ochronnej i zabezpieczającej. Szczegółowy opis zawiera Formularz asortymentowo cenowy, stanowiący Załącznik nr 1A do SWZ oraz Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.01.2024 | 10:00


» Location

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach


» Category assortment

  • Working clothes and footwear, protective clothing
  • Medical equipment

» Buyer data

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach


» Contact details

Available after sign in

Sign in