„Dostawa sprzętu medycznego i specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku do Magazynów UCK WUM – 15 Części”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu medycznego i specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku do Magazynów UCK WUM – 15 Części”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo – cenowy oraz Załącznik nr 2.1 do SWZ-Zestawienie parametrów wymaganych (dotyczy Części 8).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.02.2024 | 10:00


» Location

02-097 Warszawa


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1A
02-097 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in