Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Radzanowo

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Radzanowo”.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 2 zadaniach:
1) Zadanie 1: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie.
2) Zadanie 2: Modernizacja ulicy Wiosennej w Rogozinie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.02.2024 | 10:00


» Location

09-451 Radzanowo


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: 7743128020
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in