MINERALIZACJA PASÓW PRZECIWPOZAROWYCH

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest mineralizacja pasów przeciwpożarowych na długości 66 050 mb - 2 razy w roku w raz z porządkowaniem terenów przyległych do pasów przeciwpożarowych przez podkaszanie drzew oraz zbieranie posuszu na obszarze 118,668 ha w kompleksie wojskowym nr 6068 Siemirowice.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.01.2024 | 09:00


» Location

Siemirowice


» Category assortment

  • Fire-fighting equipment
  • Forestry-related services
  • Rental of vehicles, boats and planes
  • Security

» Buyer data

18. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from OSH and personal hygiene category published on OnePlace in last 10 days.