Dostawa produktu leczniczego Miglustat 100 mg, kapsułki, twarde op a 84 kapsułki – 14 op

» Notice description

Zakup leku dla pacjentów Kliniki Neurologii Dzieci.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.01.2024 | 11:00


» Location

Apteka Szpitalna


» Category assortment

No category

» Buyer data

Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ


» Contact details

Available after sign in

Sign in