U/19/2023 - Sukces. świad. usług caterin. podczas org. różn. rodz. urocz., konf. nauk., spotkań innego typu, w tym realiz. w ramach proj. unijn., na rzecz jedn. org. UO na terenie i w obiektach Zam.

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.01.2024 | 10:00


» Location

Plac Mikołaja Kopernika 11
45-040 Opole
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Catering services
  • Food services

» Buyer data

UNIWERSYTET OPOLSKI
Plac Mikołaja Kopernika 11
45-040 Opole
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in