Dostawa sprzętu medycznego

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego.
2. Zamówienie podzielone zostało na 3 zadania (części):
Zadanie 1 - Dostawa elektronicznych wag krzesełkowych
Zadanie 2 - Dostawa kozetek segmentowych elektronicznych
Zadanie 3 - Dostawa foteli ginekologicznych
3. Opis przedmiot zamówienia znajduje się w załącznikach nr 2.1 – 2.3 do SWZ.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia. Ofertę można złożyć na dowolną liczbę zadań.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.01.2024 | 10:00


» Location

76-200 Słupsk


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku
ul. Tuwima 37
76-200 Słupsk
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in