„Budowa tłoczni ścieków oraz rozbiórka przepompowni ścieków przy ul. Wigierskiej w Suwałkach”.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
1) rozbiórce przepompowni ścieków wraz z podziemną infrastrukturą techniczną, urządzeniami technologicznymi tłoczni oraz infrastrukturą techniczną nadziemną (nawierzchnie utwardzone, zieleń niska),
2) budowie tłoczni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zewnętrzną polegającą na przebudowie przewodów tłocznych i grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej, przebudowie instalacji zasilającej oświetlenie zewnętrzne, garaże na działce sąsiedniej i przebudowę istniejących nawierzchni utwardzonych terenu tłoczni,
3) dostawie i montażu żurawia słupowego z wciągarką o udźwigu min. 400 kg, mocowany na zewnątrz zbiornika do płyty pokrywowej na stopie 350 mm x 350 mm. Żuraw wyposażony
w ramię obrotu, wciągarkę WRL- 650 z liną ze stali nierdzewnej 12 mb, wysięgnik, zespół krążka linowego i szaklę. Żuraw oznaczony znakiem CE, wykonany ze stali nierdzewnej, mocowany czterema śrubami chemicznymi ze stali nierdzewnej wg. wytycznych producenta. Wymiary i rozmiar żurawia dopasowany do gabarytów obiektu i ciężaru pomp,
4) przebudowie istniejącego przyłącza wodociągowego wraz z odtworzeniem terenu w całej działce nr 11298 (miejsce przepięcia zaznaczone w załączniku nr 1 - zakres inwestycji) w celu zasilenia w wodę nowej tłoczni, wykonanie przejścia szczelnego w przegrodzie tłoczni, przewód wodociągowy należy wykonać rurą PE-RC SDR17 o średnicy nie mniejszej niż 40 mm, minimalne przykrycie dla rur z PE powinno wynosić nie mniej niż 1,9 m.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.02.2024 | 10:00


» Location

16-400 Suwałki


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in