Przeprowadzenie kursów języka angielskiego na poziomie podstawowym STANAG 6001

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie kursów języka angielskiego w JW 1145 w Bolesławcu na poziomie podstawowym (I) STANAG 6001 dla jednej grup szkoleniowej. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy przedmiotu zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2024 | 11:00


» Location

43 WOG


» Category assortment

  • Foreign language learning

» Buyer data

43. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in