Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego pojazdu do zbierania i transportu odpadów komunalnych

» Notice description

dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego pojazdu do zbierania i transportu odpadów komunalnych, zwanego dalej przedmiotem dostawy lub pojazdem
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.02.2024 | 09:00


» Location

Jelcz-Laskowice


» Category assortment

  • Special-purpose vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.


» Contact details

Available after sign in

Sign in