Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych z działalności medycznej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. z lokalizacji w Siedlcach i Rudce przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

» Notice description

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych z działalności medycznej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach
Sp. z o.o. z lokalizacji w Siedlcach i Rudce przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.01.2024 | 09:00


» Location

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach i w Rudce


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z i. o


» Contact details

Available after sign in

Sign in