Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko, w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa infrastruktury hydrotechnicznej na potrzeby inwestycji EJ1 w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino” oraz obligatoryjnych załączników graficznych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

» Notice description

Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko, w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa infrastruktury hydrotechnicznej
na potrzeby inwestycji EJ1 w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino” oraz obligatoryjnych załączników graficznych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.02.2024 | 09:00


» Location

81-338 Gdynia


» Category assortment

  • Other
  • Measurements, tests and technical acceptance
  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in