Świadczenie usługi polegającej na załadunku - rozładunku ładunków do 100 ton wskazanych przez SZ USA w obrębie odpowiedzialności 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie.

» Notice description

Świadczenie usługi polegającej na załadunku - rozładunku ładunków do 100 ton wskazanych przez SZ USA w obrębie odpowiedzialności
43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie zgodnie z OPZ załącznik nr 8 do SWZ oraz projektem umowy załącznik nr 7 do SWZ

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.01.2024 | 08:00


» Location

43 WOG


» Category assortment

  • Post and courier services
  • Transportation, logistics, freight forwarding and warehousing services
  • Passenger transport services

» Buyer data

43. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in