Świadczenie usług cateringowych na rzecz szkoleń organizowanych przez Wydział Rozwoju Kompetencji w Augustowie 2024 r.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu i zapewnieniu całodziennego wyżywienia (śniadanie, poczęstunek, obiad, kolacja, serwis kawa/herbata) jak również „suchego prowiantu”, wydawanego zamiast posiłku dla uczestników szkoleń, narad, seminariów, warsztatów, spotkań roboczych, konferencji w tym dla uczestników szkoleń (współfinansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych), organizowanych przez Wydział Rozwoju Kompetencji (WRK) w Augustowie Oddział ZUS w Białymstoku w 2024 r.
2. Przewidywana ilość posiłków w okresie obowiązywania umowy w ramach zamówienia podstawowego wyniesie po 3419 posiłków każdego rodzaju (śniadanie, poczęstunek, obiad, kolacja, serwis kawa/herbata).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2024 | 10:00


» Location

Augustów


» Category assortment

  • Food services

» Buyer data

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


» Contact details

Available after sign in

Sign in