„Przebudowa drogi gminnej w Kromszewicach (dz. nr ewid. 15 obr. Kromszewice) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+440,00, gmina Chodecz”

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.01.2024 | 09:00


» Location

ul. Kaliska 2
87-860 Chodecz
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

MIASTO I GMINA CHODECZ
ul. Kaliska 2
87-860 Chodecz
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in