Dostawa immunoglobuliny ludzkiej do programu lekowego – leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa immunoglobuliny ludzkiej do programu lekowego – leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie.
2. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
33.60.00.00-6 Produkty farmaceutyczne
3. Opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia: Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2024 | 11:00


» Location

97-400 Bełchatów


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 123
97-400 Bełchatów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in