Wykonanie wielobranżowego projektu dla budynku nr 1 w Zegrzu, dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla budynku nr 61 w Celestynowie, wykonanie ekspertyzy technicznej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanału samochodowego w części warsztatowej budynku nr 10 w Olszewnicy, oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej dojść ewakuacyjnych oraz remontu pomieszczeń I piętra oraz klatek schodowych w budynku koszarowym w kompleksie wojskowym w Pomiechówku

» Notice description

Wykonanie wielobranżowego projektu dla budynku nr 1 w Zegrzu, dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla budynku nr 61 w Celestynowie, wykonanie ekspertyzy technicznej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanału samochodowego
w części warsztatowej budynku nr 10 w Olszewnicy, oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej dojść ewakuacyjnych oraz remontu pomieszczeń I piętra oraz klatek schodowych w budynku koszarowym w kompleksie wojskowym w Pomiechówku

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.11.2023 | 08:00


» Location

PL


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

26. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in