Wykonanie oświetlenia Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i budowie oświetlenia przy pełnowymiarowym boisku piłkarskim w miejscowości Tomaszów Lubelski w ramach projektu pn. „Wykonanie oświetlenia Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim” na które składa się:
1) Etap I: sporządzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie dla nich wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych lub pozwoleń na budowę, sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, montaż fundamentów pod maszty oraz położenie przewodu elektrycznego.
2) Etap II: montaż szafek oświetleniowych z wyposażeniem, wykonanie uziemienia, montaż masztów z poprzecznikami, okablowanie masztów, montaż naświetlaczy LED na poprzecznikach masztów, montaż sterownika oświetlenia, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, naprawa nawierzchni i terenu po robotach oraz transporcie materiałów i sprzętu. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2023 | 11:00


» Location

22-600 Tomaszów Lubelski


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego
ul. Wyspiańskiego 8
22-600 Tomaszów Lubelski
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in