WYCINKA DRZEW, KRZEWÓW, FREZOWANIE PNI, WYKONANIE NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW, PIELĘGNACJĘ ZIELENI ORAZ WYCINKĘ SAMOSIEJ I DRZEW NA TERENACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 24. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wycince drzew, krzewów, frezowaniu pni, wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów, pielęgnacji zieleni oraz wycince samosiej, z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 – wycinka i nasadzenia drzew i krzewów, frezowanie pni oraz pielęgnacja zieleni na terenach administrowanych przez 24. WOG;
Zadanie nr 2 – wycinka samosiej i drzew na terenie poligonu w miejscowości Bemowo Piskie;
Zadanie nr 3 - wycinka samosiej i drzew oraz frezowanie pni na terenie Placu Ćwiczeń Świdry.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.11.2023 | 08:00


» Location

Giżycko


» Category assortment

  • Forestry-related services

» Buyer data

24. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in