Dostawy implantów ortopedycznych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SWZ – Formularz asortymentowo cenowy oraz załącznik nr 3 do SWZ projektowane postanowienia umowy. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany do zakupu w formie tworzenia tzw. depozytu, który będzie uzupełniany przez Wykonawcę i rozliczany przez Zamawiającego każdorazowo na podstawie protokołu zużycia implantu ortopedycznego sporządzanego przez oddział i przekazywanego do Wykonawcy.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.11.2023 | 10:00


» Location

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach


» Contact details

Available after sign in

Sign in