„Dostawa zestawu spektrometru mas wraz z chromatografem cieczowym, półautomatycznych wycinarek oraz koncentratora próżniowego”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu spektrometru mas wraz z chromatografem cieczowym, półautomatycznych wycinarek oraz koncentratora próżniowego. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera tabela asortymentowo-cenowa zał. nr 2 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia (opz) stanowiący zał. nr 3 do SWZ oraz wzór umowy zał. nr 4 do SWZ. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 27 grudnia 2023 r. od daty zawarcia umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na 3 części.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.12.2023 | 09:00


» Location

01-211 Warszawa


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems
  • Medical equipment

» Buyer data

Instytut Matki i Dziecka
Kasprzaka 17A
01-211 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Machines, equipment and spare parts category published on OnePlace in last 10 days.