Budowa drogi dla pieszych w pasie drogi gminnej (dz. nr 798/4, 902, 901, 774) we wsi Kraśnik Dolny