WYKONANIE ORAZ DOSTAWA PLECAKA ANTYKRADZIEŻOWEGO DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PN. „KAŻDA KROPLA JEST CENNA”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa plecaka antykradzieżowego z logo ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie” i adresem strony internetowej www.twojakrew.pl, logo Ministerstwa Zdrowia, logo Narodowego Centrum Krwi, hasło: „Łączy nas krew, która ratuje życie, Bo tętni w nas dobro”, w nakładzie 13 400 sztuk zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (dalej: SOPZ), które stanowi załączniki do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.11.2023 | 10:00


» Location

02-326 Warszawa


» Category assortment

  • Recording and presentation equipment, its maintenance and repair

» Buyer data

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in