ZAWARCIE UMOWY REALIZACYJNEJ DO UMOWY RAMOWEJ NA DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW

» Notice description

UWAGA
W ramach niniejszego postępowania oferty mogą składać TYLKO Wykonawcy z którymi Zamawiający zawarł umowę ramową
W ramach niniejszego postępowania oferty mogą składać TYLKO Wykonawcy z którymi Zamawiający zaprosił do składania ofert
Przekazywanie ofert odbywa się drogą elektroniczną
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.11.2023 | 07:30


» Location

NIE DOTYCZY


» Category assortment

No category

» Buyer data

2. Regionalna Baza Logistyczna


» Contact details

Available after sign in

Sign in