Dostawa jaj świeżych kurzych do 25.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku

» Notice description

Przedmiotem postępowania jest dostawa jaj świeżych kurzych dla 25. Wojskowego
Oddziału Gospodarczego w Białymstoku do punktów odbioru mieszczących się w:
a) 15-325 Białystok, ul. Kawaleryjskiej 70
b) 18-400 Łomża, ul. Aleja Legionów 133
c) 17-200 Hajnówka, Nieznany Bór 4 – obiekt Składu Materiałowego w Hajnówce.
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.11.2023 | 08:00


» Location

podlaskie


» Category assortment

  • Dairy products

» Buyer data

25. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in