Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1303T w miejscowości Masłów Pierwszy.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa wyniesionego przejścia dla pieszych oraz wykonanie poszerzenia jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303T (stary numer 0311T)
Masłów-Ciekoty w miejscowości Masłów Pierwszy na odcinku od km: 0+400 do km: 0+527, na terenie gminy Masłów.
Zadanie realizowane jest podstawie Dokumentacji Projektowej p.n. „Poszerzenie chodnika i drogi powiatowej nr 0311T
ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym”.
Zakres robót obejmuje m. in.:
a) roboty rozbiórkowe,
b) wykonanie konstrukcji jezdni, poszerzenia – KR3:
- w-wa ścieralna, beton asfaltowy AC11S, gr. 4 cm
- w-wa wiążąca, beton asfaltowy AC16W, gr. 5 cm
- w-wa podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC16P, gr. 7 cm
- w-wa podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana kruszywa 0/31,5 C90/3, stabilizowana mechanicznie, gr. 20 cm
- w-wa podbudowy pomocniczej, kruszywo stabilizowane hydraulicznie C3/4 gr. 15 cm
- w-wa mrozoochronna, mieszanka kruszywa niezwiązana o k≥8m/d, CBR≥35%, 20 cm;
c) wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni – KR3:
- w-wa ścieralna, beton asfaltowy AC11S, gr. 4 cm
- w-wa wiążąca, beton asfaltowy AC16W, gr. 5 cm;
d) wykonanie konstrukcji chodnika i zjazdów (chodnik kostka żółta, zjazdy kostka szara):
- w-wa ścieralna, kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm
- w-wa podbudowy zasadniczej, kruszywo stabilizowane hydraulicznie C3/4, gr. 20 cm
- w-wa mrozoochronna, mieszanka kruszywa niezwiązana
o k≥8m/d, CBR≥35%, 15 cm;
e) wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych:
- w-wa ścieralna, kotka brukowa betonowa, gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm
- w-wa podbudowy zasadniczej, beton cementowy C12/15,
gr. 25-35 cm
- w-wa podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana kruszywa 0/31,5 C90/3, stabilizowana mechanicznie, gr. 20 cm
- w-wa podbudowy pomocniczej, kruszywo stabilizowane hydraulicznie C3/4, gr. 15 cm
- w-wa mrozoochronna, mieszanka kruszywa niezwiązana o k≥8m/d, CBR≥35%, 20 cm;
f) wykonanie oświetlenia ulicznego (przejścia dla pieszych;
g) wykonanie kanalizacji deszczowej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.11.2023 | 10:00


» Location

25-211 Kielce


» Category assortment

  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Road and railroad services

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in