„Dostawa konserw i przetworów z mięsa (konserwy mięsne)”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa konserw i przetworów z mięsa (konserwy mięsne), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 5 do SWZ (PDF), w ogólnych ilościach 16 000 kg.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.11.2023 | 07:00


» Location

Olsztyn


» Category assortment

  • Meat, poultry, fish and seafood

» Buyer data

22. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in