Modernizacja pomieszczeń celem utworzenia pracowni obrazowania przedklinicznego micro PET/CT oraz micro MR dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – PIB, Oddziału w Gliwicach

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.11.2023 | 10:00


» Location

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Furniture
  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in